OK, we retrieve the data from this campaign, thank you for your patience.

Krokodili

sonalitetit të kësaj shenje Shenja e Shigjetarit është e pangopur, argëtuese dhe i kushton shumë rëndësi pavarësisë dhe lirisë. Shenjat më të Krokodili...